Saivism.net is exclusively devoted to providing information on Saivism
Home Saivism Sects Articles Siva Pantheon e-Texts Prayers Links
 

Prayers

108 Names of Lord Shiva
1000 Names of Sri Lalitha
Shiva Aparadha Kshamapana Stotram
Ardha Nareeswara Ashtakam
Bilwashtakam
Chandrasekharashtakam
Chidambareswara Stotram
Daridraya Dahana Shiva Stotram
A Prayer to Kalabhairava
Lingashtakam
Shiva Nama Malyashtakam
Shiva Mangalashtakam
Margabandhu Stotram
Maha Mrityunjaya Stotram
Nathopadesa Storam
Shiva Panchakshara Stotram
Parameshwara Stotram
Pasupathyashtakam
Pradosha Mahatmyam
Shiva Raksha Stotram
Satha Rudriyam
Shiva Sadakshara Stotram
Sadasivashtakam
Shiva Sahasra Namam
Samkarashtakam
Sasakti Shiva Navakam
Shiva Mahimnah Stotram
Shivashtakam
Shiv Chalisa
Veda Sara Shiva Sthavam
Sri Viswanatha Suprabathashtakam
Shiva Thandava Stotram
Thiruvempavai
The Thousand Names of Lord Siva
Vaidyanatha Ashtakam
Vaidyanatha Namaskaram

Sects Of Saivism

Saiva Siddhanta
Vira Saivism
Kashmiri Saivism
Gorakhnatha Saivism
Pasupatha Saivism
The Ganapatya Sect

Articles on Saivism

Agamas
Aspects Of Lord Siva
Siva In Malay Tradition
Sagara Manthan
Durites Of Householder
The Birth River Ganges
The Story Of Mahadev
Maya, The Delusion
Symbolism of Nataraja
Pasa in Saivism
Pasu The Deluded Soul
Pati the Lord of Creation
Pati and Pasu
The Liberation of Souls
Shakti, the Energy of Siva
Shakti And Maya
The Worship of Sivalingas
The 36 Tattvas
Siva--Ideal of Manhood
How To Worship Lord Shiva

History Of Saivism

Evolution Of Saivism
Saivism In Southern India
Siva and Vishnu

Saiva Pantheon

Ganesha
Skanda Kumara
Shakti

Saiva Texts

Devi Gita
Siva and Saivism Sects
Shakti as Mantra
The Siva Sutras
Sacred Places of Mother Goddess
Worship Of The World Mother
Eightfold Yoga and Mantra Siddhi
 

The Thousand Names Of Lord Siva

Siva

Following are the thousand names of Siva according to the Sivapurana.

Siva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu, Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya, Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka, Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma, Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana, Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha, Lokavarnottama, Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama, Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara, Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta, Mahaushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma, Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya, Sudhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharishi, Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara, Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha, Goshakha, Siva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma, Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha, Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha, Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana, Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya, Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara, Sulabha, Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala, Mahabuddhi, Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta, Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimlochana, Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara, Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli, Shipivishta, Sivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi, Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharata, Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha, Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha, Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi, Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi, Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu, Jnanaskandamahaniti, Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha, Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Papahari, Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita, Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama, Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga, Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri, Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa, Kalpavriksha, Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila, Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreya, Nihshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara, Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara, Shreshtha, Sarvadevottamottama, Sivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita, Dharmasambhava, Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-putaloka, Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana, Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara, Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala, Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu, Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha, Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagrani, Anu, Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara, Tumbavina, Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa, Hamsagati, Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha, Suksha, Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita, Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti, Bhutakrita, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti, Vibikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

 

 

 

 

 

 

 

  Sivalingam
Sivalingam

Loading

Books On Prayers

 
Terms of Use Contact Us Privacy Policy
© 2007 -2010 Jayaram V. All Rights Reserved